Guestbook

The Honourable Tobias C. Enverga, Jr. 1955 - 2017

 
 
 
 
 
The Enverga family thanks you for your message of condolences.
281 entries.
Mike from Toronto wrote on November 18, 2017 at 6:11 am:
Maraming salamat po as iyong serbisyo, Senator. Mananatiling inspirasyon ka para sa mga susunod na henerasyon dito sa Canada. Mabuhay po kayo, Senator Enverga!